Organizacijska struktura

Organizacijska struktura APPCRO GROUP sagrađena je od nekoliko ključnih segmenata, pokrivajući više od 300 pojedinaca (uključujći i naše partnerske tvrtke sa kojima intenzivno surađujemo), što nas čini veoma ozbiljnom ICT tvrtkom pokrivenom u svim glavnim segmentima organizacije, postavljajući dobar temelj za daljni rast i uspješan razvoj tvrtke.

Ključni segmenti organizacijske strukture tvrtke:

UPRAVA → Glavna odgovornost menadđmenta su strateške upute za tvrtku, dugotrajno planiranje i donošenje odluka za sve važne prodajne i razvojne segmente.  Također, usmjeravanje u vertikalnim segmentima tržišta, stvaranje dugoročnih partnerstva (Domaćih / Stranih) te usvajanje novih tehnologija koje će biti primarni interest tvrtke u njenom rastu i razvoju.

PRODAJE→ Glavna odgovornost je plasman proizvoda i usluga na domaće i strano tržište. Takođe, prodaja je odgovorna za suradnju sa već postojećim kupcima s ciljem proširenja postojećih poslovanja, osvajanja novih kljenata te za pregovaranje novih poslovanja. Uz klasičan, direktan pristup prodaje naših proizvoda i usluga krajnjem korisniku, obavljamo poslove prodaje i podugovaranja za ostale velike domaće i inozemne ICT tvrtke, što je do sad također bio jedan od fokusa tvrtke.

MARKETING → Zadatci su izrada marketinških kampanja, razvoj marketinških materijala, analiza tržišta i konkurencija, marketing poduzeća (službena web stranica, društvene mreže, partnerske mreže, mediji). Osim toga,marketing je odgovoran za oglašavanje putem biltena te oglašivačkih mreža i medija (novine, časopisi, trgovački časopis).

ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ → Jedan od naših najvažnijih segmenata, koji je odgovoran za razvoj inovativnih i praktičnih  IT rješenja usmjerenih na tržište. Isto tako razvoj je uključen u istraživanje i  praćenje novih tehnologija, kao i prijedloge za daljnji razvoj i unapređenje proizvoda, što pruža kontinuiranu primjenu najnovijih tehnologija u poboljšanju postojećih i razvoju novih ICT rješenja.

SAVJETOVANJA I IMPLEMENTACIJA →Važan dio našeg poslovanja su specijalizirane usluge savjetovanja u raznim podrjučima IT domene, koje pružamo našim kljentima i drugim ICT tvtkama. Također neizbježan segment svakog plasmana proizvoda je i njegova uspješna implementacija uz osiguranje primjene svjetske metodologije u kombinaciji sa profesionalnim vođenjem projekta od strane našeg iskusnog Project Manager-a.

HELP DESK PODRŠKA→ Help Desk podrška je dostupna svim našim korisnicima, ovisno o modelu i razini (zlatna, sreberna, brončana) podrške koja je ugovorena. Također postoji mnogo različtih vrsta podrške za naše kljente (e-mail, telefon, daljinski pristup VPN, podrška na licu mjesta “on-sight”) gdje operateri nastoje u što kraćem vremenu otkloniti sve postojeće probleme u radu naših cijenjenih korisnika.

VANJSKI SURADNICI → Veoma važan segment kontinuirane suradnje tvrtke sa našim vanjskim partnerima  koji su odgovorni za specijaliziranu tehnologiju ili iznimni stručnjaci u određenom području, kojima tvrtka pruža pokrića u svim aspektima svog rada. Vanjske resurse koristimo i raspodijeljujemo ovisno o zahjevima dizajna i veličini projekta, te s time postiže pokrivenost kvalitetnih ljudskih resursa u svim segmentima projekta, što nam pruža mogučnost uspješne realizacije velikih, zahtjevnih projekata.