Najam IT timova

Najam vanjskih IT resursa (engl. IT Outsourcing) je najefikasniji način na koji tvrtka može u relativno kratkom vremenu dobiti visoko kvalificirane stručnjake za specifične IT poslove bez da morate ulagati značajna financijska sredstva u zapošljavanje. Ako imate potrebu za profesionalnim IT kadrovima u mogućnosti smo Vam ponuditi najam naših resursa: povremeno uslijed većeg opsega posla, po projektu ili za definirani kraći ili duži kronološki interval. Konkretan model osigurava najvišu razinu kvalitete IT usluge, neovisno o njenom trajanju te reducira trošak vlastitog radnog kadra. Mi Vam nudim povećanje radne snage bez potrebe da se dodatno financijski opterećujete zapošljavanjem i obučavanje novih IT djelatnika.

Tipovi najma

Možemo Vam ponuditi dva tipa najma naših IT kadrova:

connect_without_contact

Off-Site najam

Tip najma gdje se naši IT kadrovi nalaze u našem razvojnom centru za poslove koji se obavljaju za Vas s ciljem poštivanja rokova i isporuke što kvalitetnije usluge. Ovisno o vrsti posla moguće je dogovoriti fiksnu cijenu ili cijenu po čovjek/danu gdje se na kraju mjeseca dostavlja pregled aktivnosti za svakog djelatnika. Ovakav oblik najma je jeftiniji od On-Site najma zbog smanjenja putnih troškova i jednostavnosti obavljanja posla na radno uhodanoj lokaciji. Optimalno se koriste raspoložive uloge (role) IT stručnjaka u dogovorenom vremenskom periodu u minimalnoj obračunskoj jedinici od 1h.
groups

On-Site najam

Tip najma gdje se stručni IT kadrovi nalaze unutar dogovorenog vremenskog perioda na Vašoj lokaciji ili drugoj dogovorenoj lokaciji koju odredite unutar istog grada. Ovisno o vrsti posla moguće je dogovoriti fiksnu cijenu ili cijenu po čovjek/danu gdje se na kraju mjeseca dostavlja pregled aktivnosti za svakog djelatnika. Ovakav oblik najma je značajno skuplji od Off-Site najma i često ga nismo u mogućnosti ponuditi zbog manjka resursa na klijentovoj lokaciji. Koriste se sve dogovorene uloge sa minimalnom obračunskom jedinicom od 1 čovjek/dan + uračunati putni troškovi.

Prednosti najma

Navodimo neke od prednosti najma IT kadrova:

0

fleksibilnost radne snage i sniženje troškova zapošljavanja

0

zapošljavanje prema potrebama poslovnog procesa

0

fleksibilnost u promjeni radnika zbog tehnologije

0

ubrzanje realizacije projekta i rokova

0

na radnike se ne primjenjuju odredbe vaših ugovora

0

smanjenje troškova i promjena strukture zaposlenika

0

fleksibilnost kod promjena obujma poslovanja

0

smanjenje opsega poslova za upravljanje ljudskim potencijalima