Implementiran self-care web portal za najveće i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj.

Kreiran je i implementiran self-care portal za najveće i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Ovom implemetacijom je olakšana  i ubrzana prijava te rad korisnika sa aplikacijom. Osim osnovih funkcionalnosti dorađene su mogućnosti daljnih korisničkih aktivnosti kao što su prijave šteta, polica osiguranja, obavijesti i korisničkih podataka koje korisnik može sada samostalno ažurirati bez potrebe za pozivima i dogovorima sa osiguravajućim društvom.